MILJÖ

På årsmötet 2004 antogs en miljöpolicy att arbeta efter. Till miljöombud är Ola Bergman utsedd. Han skall bistå styrelsen i dess arbete med miljöfrågor. Vi är miljöcertifierade av SBF och SVEMO enligt RF:s krav.

I depån skall mark-/miljöskydd användas vid all verksamhet enligt SBF:s och SVEMO:s regler. Överträdelse medför sanktioner. 
Miljöpolicy SMK Eda RF:s Miljö- och klimatpolicy
Arbetsbeskrivning för SMK Edas miljöombud SBF:s Miljöpolicy
Egenkontroll SMK Eda SVEMO:s Miljösida
Miljöeffektbeskrivning SMK Eda